img

薛永武(XUEYONGWU)

土木协会理事长 总院院长

男,陕西建工集团(华山国际工程公司)  原总经理

陕西省土木建筑学会                   理事长

陕西省土木建筑设计研究院有限公司     董事长